Regulamin

Wstęp

Przeznaczona dla użytkownika ugoda (Umowa, Ugoda, Reguły i Warunki) potwierdza i reguluje stosunki między stronami Probe Investments Ltd, dalej nazywanym Energy i wami, co nazywa się dalej Gracz, Klient czy Użytkownik.

1. Ogólne przepisy

1.1. W przeznaczonej dla użytkownika ugodzie Energy nawiązuje do kompanii Probe Investments Ltd, zarejestrowaną na Malcie.

1.2. Termin Wy czy użytkownik — dowolna osoba fizyczna czy prawna, która zgadza się z wszystkimi Warunkami Energy, stwarzając profil, odkrywając rachunek i czyniąc stawki na gry na Witrynie.

1.3. Użytkownicy, które odwiedzają stronę internetową Energy, zgadzają się dotrzymywać się punktów ugody, reguł i warunków, które warunkują użycie serwów Energy.

1.4. Stwarzając ewidencyjny zapis w Energy, przyjmujecie ten fakt, że jaźnie, co mieszka na terytorium Niemiec, nie mogą spełniać stawki na sport. 1.5. W ugodzie są opisane reguły, warunki i ryzyko, które stosują do użytkownika usług Energy. Jeśli u was powstaną kwestia odnośnie ugody, rekomenduje się odwołać się do służby wsparcia.

1.6. Musicie uważnie przestudiować Reguły i Warunki prawdziwej przeznaczonej dla użytkownika ugody. Nim potraficie zostać zarejestrowanym, aktywnym klientem kasyna i potraficie wykorzystać usługi Energy, musicie zgodzić się z wszystkimi Regułami i Warunkami, przelanymi niżej w tej Ugodzie. Przedłużając korzystać usługami witryny internetowej, zgadzacie się wzorować się warunki tej ugody.

1.7. Ugoda wstąpi do siły potem, jak Gracz potwierdzi, że jemu 18 lat czy starszy, że on przeczytał i przyjął Reguły i Warunki i politykę poufności, odfajkowawszy naprzeciw odpowiednich pól, i po naciśnięciu przycisku Rejestracja. Jeśli Gracz jest nie zgodny z Warunkami, on musi obowiązkowo zawiadomić o tym Energy, napisawszy list na e-mail.

1.8. Warunki opisują się i regulują się odpowiednio do ustawodawstwa Malty, z wyjątkiem części prawa, która opisuje kolizja prawo. Dowolne postępowania sądowe i sądowe powództwa, które powstają odpowiednio do ugody, będą podniecały się w sądach, które są rozmieszczone na terytorium Malty. Strony bezwarunkowo zgadzają się z miejscem przeprowadzenia i osobistą jurysdykcją.

1.9. Jeśli strona nie może zabezpieczyć dotrzymanie jakichkolwiek przepisów czy praw, to będzie nie uważane za odmowę od takiego położenia czy prawa.

1.10. Energy nie niesie odpowiedzialności przed użytkownikami w razie sił wyższych czy za działania jakichkolwiek prawnych czy państwowych organów. Jeśli jakakolwiek reguła traci swoją aktualność, inne przepisy zostają w sile.

1.11. Energy ma prawo zmieniać reguły i warunki, obowiązki i prawa bez zgody użytkownika.

1.12. Energy ma prawo wprowadzać przemiany do Ugody, publikując zmienione reguły na witrynie. Jeśli warunki i reguły będą zmienione, użytkownik będzie o tym powiadomiony za pomocą spływającego okna. Gracz musi będzie zgodzić się z nowymi warunkami przed późniejszym użyciem usług strony internetowej. Jeśli jesteście nie zgodne z przemianami warunków, wasz profil będzie zamknięty.

2. Ugoda o nadaniu on-line usług

2.1. Ugoda jest zawarta między Energy i użytkownikiem. Rządziła i warunki rozprzestrzeniają się na witryny Energy, włączając ich oprogramowanie, elektronową treść, które daje klientowi możliwość korzystać bukmacherami i zabawowymi usługami, Energy, co nadaje się.

2.2. Energy ma prawo wprowadzać reguły przepustki klientów do gier (na przykład, do sprawdzenia spłat) i zmieniać czy przedłużać reguły i usługi na stronie internetowej w jakikolwiek moment.

3. Prawo do uczestnictwa

3.1. Korzystać usługami Energy mogą wyjątkowo jaźnie, które mają prawo i prawny status zawierać umowę odpowiednio do ustawodawstwa, które działa w kraju ich pobytu. Użytkownik zobowiązuje się sprawdzić, czy są legalne ferwory online gry na terytorium jego kraju.

3.2. Usługi są dostępne dla jaźni, które dosięgły 18 lat czy minimalnego wieku, dla uczestnictwa w ferworach on-line grach, ustalonego przez prawo w odpowiednim kraju. Ferwory gry na pieniądze są przeznaczone wyjątkowo dla klientów, co dosięgło 18-rocznego wieku. Jeśli jesteście małoletnie, nie możecie odwiedzać stronę internetową i korzystać jego usługami.

3.3. Energy nie przy których okolicznościach nie niesie odpowiedzialności za niesankcjonowane, bezprawne użycie naszych usług.

3.4. Energy ma prawo zażądać od klienta dokument, który potwierdza jego wiek. Jeśli wiekowe wymogi są nie dokonane, Energy może odmówić w korzystaniu usługami.

3.5. Usługami kasyna nie wolno skorystać się w miejscach, gdzie ferwory on-line gry są nielegalne (na przykład, na terytorium USA). Energy ma prawo odmówić w i/albo wydalić usługi, jeśli są podstawy uważać, że podobne reguły są poruszone.

4. Rejestracyjna informacja

4.1. Dla uczestnictwa do on-line grach w jakości Gracza użytkownik musi przejść rejestrację na stronie internetowej i stworzyć zabawowy profil. Rejestracyjna ankieta włącza taką informację:

 1. Jaźń gracza. Gwarantujecie nadać aktualną, wierzytelną, pełną, dokładną informację o się. Dowolna nieprawdziwa informacja i fałszywe dane będzie prześladowały się zgodnie z prawem. Energy ma prawo poprosić swojego dowolnego klienta o nadaniu dokumentów i innej informacji, potwierdzają jaźń.
 2. Datę urodzenia. Gracz potwierdza, że on dosięgł 18 lat czy minimalnego wieku, ustalonego przez prawo dla uczestnictwa w ferworach on-line grach w odpowiednim kraju. Jaźnie, co nie dosięgło pełnoletności, nie mogą być zarejestrowane na witrynie. Gra jaźni młodziej 18 lat są naruszeniem reguł i prześladuje się zgodnie z prawem. Jeżeli małoletni użytkownik skorysta się serwami strony internetowej, nie zważając na wszystkie sprawdzenia, dowolne wygrane zostają u Energy, a pieniądze, wykorzystane na stawki, powinny być zwrócone.
 3. Energy ma prawo sprawdzić wiek klienta, wskazany w trakcie rejestracji, nim potraficie:

  • otrzymać dostęp do bezpłatnych gier;
  • wnosić depozyty na swój rachunek;
  • grać na własne środki, bonusy od Energy.
 4. Aktualny adres elektronowej poczty i kontaktowy numer telefonu.
 5. Miejsce zamieszkiwania. Energy ma prawo zaprosić u was dokumenty, które potwierdzają wasze miejsce zamieszkiwania. To może być dowód osobisty, legitymacja czy водительские prawa, kwit za komunalne usługi czy wyciąg z banku za ostatnie podłoga roku.
 6. Osobisty login (pseudonim). Login powinien być łatwo узнаваемым, konfidencjonalnym i unikalnym. Energy ma prawo zablokować profil klienta z loginom, który nie odpowiada wymogom. Ewidencyjny zapis może być aktywuje po wyborze możliwego do przyjęcia nickname.
 7. Parol. Rekomenduje się wybierać skomplikowany, unikalny parol. To pozwoli zabezpieczyć bezpieczeństwo waszego konto. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy parolu.

4.2. W trakcie stworzenia konto użytkownik musi nadać dane, które stwierdzają tożsamość osoby. Te dane włączają aktualny e-mail, numer telefonu, adres, lecz nie są ograniczony nimi. 4.3. Użytkownik potwierdza, że cała nadana im informacja jest aktualna. Jeśli dane już są nie aktualne, gracz musi obowiązkowo wprowadzić zmiany imienia, elektronowego adresu czy innych danych na stronie internetowej Energy. Klient musi obowiązkowo zawiadomić nas o dowolnej przemianie swojej osobistej informacji.

4.4. Jeśli wasz kraj pobytu i miejsce zamieszkiwania więcej nie zbiegają się z miejscem, wskazanym przy rejestracji na stronie internetowej, i teraz znajdujecie się w innej jurysdykcji, musicie zamknąć wasz profil i stworzyć nowy konto z aktualnym adresem pobytu.

4.5. Jeśli w ciągu weryfikacji klienta stanie się oczywistym, że wskazana użytkownikiem informacja jest niedokładna czy niewierna, Energy ma prawo wydalić czy zamknąć jego profil i zostawić wszystkie wygrane, włączając wypadki ewidencyjnych zapisów, zamkniętych po swoim pragnieniu.

4.6. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie login i parolu do ewidencyjnego zapisu. Energy nie niesie odpowiedzialności za dowolne straty, wezwane przez bezczynność czy działania gracza, które stały się przyczyną nieprawidłowego czy nienależnego użycia jego konto.

4.7. Kiedy po raz pierwszy załatwiacie formalnie zapotrzebowanie na wyprowadzenie środków z rachunku, detalu waszego osobistego bankowego konto czy dowolnego innego sposobu spłaty, dostępnej dla wyprowadzenia, powinny być nadane Energy.

4.8. Musisz zarejestrować profil gracza osobiście i wyłącznie we własnym imieniu.

4.9. Jeśli masz już zarejestrowany profil na jednej z witryn Energy, nie możesz zarejestrować się ponownie. Każda osoba może założyć tylko jedno konto. Korzystanie z wielu kont (posiadanie wielu profili) jest surowo zabronione. Próba utworzenia więcej niż jednego konta jest uważana za oszukańczą, niezależnie od tego, czy konto jest zarejestrowane na podstawie Twoich danych, danych innych graczy Energy lub osób trzecich, czy też fałszywych informacji. Energy ma prawo zamknąć dowolne konto gracza w dowolnym momencie. Jeśli uznamy, że wiele profili zostało utworzonych omyłkowo, niewykorzystane środki zostaną zwrócone klientowi. Jeśli Energy ma powody, by sądzić, że popełniono oszustwo, Energy ma prawo anulować każdą odpowiednią transakcję, każdą ofertę specjalną, każdą promocję lub dowolną premię.

4.10. Приобретение, передача или продажа средств одним игроком другому, или с одного профиля на другой не допускается. Выводить средства можно только на счет, с которого был внесен депозит на профиль клиента.

4.11. Energy gwarantuje bezpieczne przechowywanie danych podanych przez gracza podczas tworzenia konta zgodnie z polityką prywatności.

4.12. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać wpłaty przy użyciu danych bankowych, karty kredytowej lub innych metod płatności i kont, do których nie jest upoważniony.

4.13. Użytkownik nie może używać firmowych / firmowych kart kredytowych do doładowania konta.

4.14. Klient nie może wpłacać środków na konto z jakiegokolwiek innego powodu niż udział w grze, wpłacać środki pozyskane nielegalnie lub w wyniku innych nieautoryzowanych operacji, dokonywać wpłat w celach niezgodnych z prawem (na przykład w celu prania pieniędzy).

4.15. Potwierdzasz, że nigdy nie miałeś i w tej chwili nie masz diagnozy kompulsywnego hazardzisty, że nie masz problemów psychicznych, upośledzeń, które mogłyby uniemożliwić trzeźwą ocenę sytuacji i podjęcie decyzji.

4.16. Jeśli użytkownik naruszy jakąkolwiek zasadę lub warunek, lub kasyno ma powody, aby sądzić, że zostały one naruszone, mamy prawo zamknąć lub usunąć jego konto, odmówić ponownego otwarcia profilu, a także odmówić otrzymania wygranych.

5. Bezpieczeństwo hasłem

5.1. Zachęcamy klientów do wymyślania nieprzewidywalnego i złożonego hasła. Pomoże to zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta. Gracze są odpowiedzialni za zachowanie poufności swojego hasła.

5.2. Kasyno nie odpowiada za możliwy dostęp do profilu osób trzecich. I nie zrekompensuje strat poniesionych w wyniku nielegalnego użycia hasła klienta przez osoby trzecie. W tym między innymi nieautoryzowany dostęp i / lub wszelkie tłumaczenia, w których login i hasło klienta zostały poprawnie określone.

5.3. Gra w serwisie z wykorzystaniem loginu i danych bezpieczeństwa klienta jest uważana za ważną, niezależnie od tego, kto bierze udział w grach lub korzysta z usług bukmachera. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poufności danych osobowych, klient musi niezwłocznie poinformować Energy. Stworzy to nowe dane bezpieczeństwa. Wszelkie przyszłe tłumaczenia na podstawie poprzednich informacji będą nieważne.

6. Depozyty

6.1. Środki można przelać na konto klienta za pomocą metod wpłaty.

6.2. Depozyt za pomocą karty kredytowej / debetowej jest wymagany natychmiast. Inne metody mogą zająć więcej czasu.

6.3. Kasyno ma prawo nałożyć ograniczenia na korzystanie z niektórych metod płatności. Dzieje się tak, gdy ograniczenie jest wymagane przez dostawców lub jest związane z wymogami regulacyjnymi lub podejrzaną aktywnością określonego gracza. Energy ma prawo zmienić dostępne metody płatności, ale tylko wtedy, gdy obsługa tych metod płatności zostanie zakończona zgodnie z umową między kasynem internetowym Energy a stroną trzecią.

6.4. Kasyno nie gwarantuje, że wszystkie metody płatności będą dostępne przez cały czas, ale dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą obsługę.

6.5. Energy ma prawo zweryfikować tożsamość i złożyć wniosek o potwierdzenie źródła dochodu użytkownika, jeżeli łączna kwota jego depozytów przekracza dwa tysiące euro lub równowartość w innej walucie. Uwzględniane są wszystkie depozyty złożone przez klienta od początku relacji lub biorąc pod uwagę całkowitą kwotę lokaty w ciągu 6 miesięcy.

6.6. Kasyno akceptuje dokumenty jako potwierdzenie tożsamości klienta (paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty członka Unii Europejskiej). Wszystkie wymienione dokumenty muszą być ważne.

6.7. Energy ma prawo zażądać obrazu po obu stronach karty kredytowej / debetowej, której klient używa do wpłaty. Potwierdza to dowód w przypadku niestosowania metody bezpieczeństwa 3D lub gdy klient dokonuje wielu lub dużych transakcji. Zostaniesz poproszony o ukrycie niektórych numerów na karcie i numeru CVV, aby zapewnić większe bezpieczeństwo.

6.8. Wszystkie płatności na Twoje konto muszą być dokonywane za pomocą metod płatności, w których jesteś posiadaczem konta. Depozyty osób trzecich są zabronione.

7. Wypłać pieniądze

7.1. Klient ponosi wszelkie koszty związane z wypłatą środków (jeśli występują).

7.2. Wypłaty z konta mogą być dokonywane wyłącznie na rachunki użytkownika, na którego nazwisko zarejestrowane jest konto Energy, i wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi na stronie Energy.

7.3. Dane osobowe właściciela konta muszą być zgodne w profilach bankowych (lub innych) i grach.

7.4. Wypłaty mogą być dokonywane tylko na to samo konto i przy użyciu tej samej metody płatności, z której otrzymano depozyty klienta.

7.5. Po wypełnieniu wniosku o wypłatę, przetworzenie wniosku może zająć Energy do trzech dni roboczych. Jednak Energy dołoży wszelkich starań, aby transfer był natychmiastowy.

7.6. Kwotę środków można wypłacić z konta tylko wtedy, gdy ta sama kwota została wcześniej postawiona 1 lub więcej razy. Opłata administracyjna w wysokości 5% z minimalną kwotą 10 € (lub równowartości w innej walucie) od ostatniego depozytu może zostać nałożona na żądania wypłaty, które nie zostały zagrane co najmniej raz.