Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności

 Projekt Regionalny - Narodowa Strategia Spójności

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Rozbudowa infrastruktury Prywatnego Klubu Tenisowego Tennis Team s.c. szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Tychy” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

Prywatny Klub Tenisowy „Tennis Team” S.C. Bartłomiej Kuchta, Damian Reselski jest Beneficjentem projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury Prywatnego Klubu Tenisowego Tennis Team s.c. szansą na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Tychy” o wartości 409 800,44 zł i wartości dofinansowania 199 381,20 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu III Turystyka, poddziałania 3.2.1 Infrastruktura około turystyczna - przedsiębiorcy, typ : Budowa ( w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:
2010-03-01 do 2011-02-28

Projekt obejmuje :
budowę budynku (siedziby klubu), zmianę nawierzchni jednego kortu otwartego, zakup urządzenia do konserwacji kortów, zakup urządzenia wyrzucającego piłki tenisowe, zakup urządzenia zbierającego piłki tenisowe, zakup 2 komputerów, postawienie pomieszczenia gospodarczego, instalacja masztów oświetleniowych przy kortach

Projekt przyczyni się do znacznego podwyższenia standardu obiektu oraz umożliwi grę w godzinach wieczornych.

Rankingi - WTA i ATP

newsletter
Wpisz swój adres email i bądź na bieżąco.