Regulamin zajęć grupowych

REGULAMIN SZKÓŁKI

1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
2. Rok zajęć w szkółce tenisowej podzielony jest na dwa sezony:
- sezon halowy - trwający od 1 października do 30 kwietnia
- sezon letni - trwający od 4 maja do wakacji letnich
 3. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) oraz podczas
ferii zimowych jest dobrowolne i powinno być ustalone wcześniej z trenerem
lub instruktorem.
4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
5. Czas 1 lekcji 55 min (dla dzieci poniżej 10 roku życia czas lekcji wynosi 50 min)
6. Zajecia w szkółce tenisowej odbywają się od pn. do pt. w godzinach 14-20 w sobotę 9-14
z wyłaczeniem przerw treningowych dostępnych do wglądu na stronie internetowej
www.tennisteam.com.pl
7. Grupa składa minimalnie z 4 osób maksymalna z 6 osób.
8. Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe (z płaskim bieżnikiem) i strój sportowy.
9. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 każdego miesiąca
z góry na nr konta 52109016520000000100278587 dopiskiem: szkolenie tenisowe,
imię i nazwisko ucznia, za miesiąc rok. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje
niedopuszczenie do zajęć. Oplata miesięczna jest stała i wynosi odpowiednio wg cennika

Wysokość stawki godzinowej podana przed rozpoczęciem każdego sezonu będzie obowiązywała do jego zakończenia.
10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową po uzgodnieniu z instruktorem lub trenerem.
11. Podlegają zwrotowi opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu
lub trenera, instruktora.
12. REZYGNACJA z zajęć w kolejnym SEMESTRZE powinna być zgłoszona przez
OPIEKUNA na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu.
W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni - OPIEKUN zobowiązuje się
pokryć w pełni przypadającego na niego koszty związane z wynajęciem kortu i opłacenia
trenera do końca SEMESTRU.

 

 

Rankingi - WTA i ATP

newsletter
Wpisz swój adres email i bądź na bieżąco.